مركز مقالات امام علي النقي (ع)
دانلود مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله ما مسئله کنترل بهینه سیستم های تکه ای خطی را مطرح می کنیم. ابتدا به کمک قضیه ای که ثابت می کنیم با فرض پایداری سیستم موردنظر ابتدا یک کران بالا برای تابع هزینه به دست می آوریم. سپس ورودی کنترلی را به صورت فیدبک حالت درنظر می گیریم و در نهایت با حداقل کردن کران بالا برای تابع هزینه ضرائب فیدبک حالت موردنظر محاسبه می شود. شایان ذکر است که مسئله بهینه سازی موردنظر به یک مسئله برنامه ریزی نیمه معین با قیدهای دوخطی تبدیل می شود. و این مسائل می توانند توسط روش های عددی با هر روش دیگر حل شوند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمشدرکمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمشدرکمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمشدرکمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمشدرکمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اندرکنش خمشدرکمانش در شکست پی های شمعیدر خاک روانگرا شده تحت بارگذاری لرزه ای pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در سال های اخیر، آسیب دیدگی سازه هایی نظیر پل ها و اسکله ها و تاسیسات حمل و نقل ساحلی، بر اثر زلزله ها، که از نظر اقتصادی و ارتباطیخسارات سنگینی به دنبال داشته اند، لزوم انجام تحقیقات بیشتری را در مورد پی اینسازه ها تایید می کنند. در این موارد، آسیب دیدگی مربوط بهپی شمعی سازه بوده است با اینکه بیشتر آن ها بر مبنای روش های آیین نامه های طراحی معروف، مانند آیین نامه راه ژاپن، طراحی و اجرا شدهبودند. در این پژوهش مطالعه ی موردی روی پی یک پل آسیب دیده در اثر زلزله ی نیگاتا 1964 ، به روش شبه استاتیک انجام گرفته است. نتایجنشان می دهند در نظر گرفتن تنها یکی از دو مکانیسم شکست خمش یا کمانش ممکن است شکست شمع را پیش بینی نکند اما در نظر گرفتناندرکنش میان آن ها می تواند منجر به پیش بینی شکست شود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مدیریت بحرانهای زیست محیطی درشهرها با تاکید بر توسعه پایدار pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدیریت بحرانهای زیست محیطی درشهرها با تاکید بر توسعه پایدار pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدیریت بحرانهای زیست محیطی درشهرها با تاکید بر توسعه پایدار pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مدیریت بحرانهای زیست محیطی درشهرها با تاکید بر توسعه پایدار pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدیریت بحرانهای زیست محیطی درشهرها با تاکید بر توسعه پایدار pdf :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

توسعه پایداریعنی پاسخگویی به نیازهای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود؛ فرآیندی که به معنای پیشبرد و تحقق هم زمان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی با رعایت ملاحظات زیست محیطی تعریف می شود و از سه رکن اساسی تشکیل شده است: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و حفاظت از محیط زیست: پیوستگی زندگی مادی و معنوی انسان با «طبیعت»، امری قطعی بوده که زمینه ساز تعالی و پیشرفت بشر تلقی می شود. طبیعت سرشار از مواهب الهی، علاوه بر اینکه منابع فراوانی را در اختیار بشر قرار داده، الهام بخش عناصر اصلی رشد معنوی او نیز به شمار می رود و لذا پیوستگی سلامت انسان و سلامت طبیعت، موضوعی است که از دیرباز به صورت مشترک مورد توجه و اهمیت خاص همه جوامع قرار داشته است. به این لحاظ حفاظت از محیط زیست را باید یک امر حیاتی تلقی کرد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی امکان باززایی گیاه دارویی ناخونک (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی امکان باززایی گیاه دارویی ناخونک (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی امکان باززایی گیاه دارویی ناخونک (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی امکان باززایی گیاه دارویی ناخونک (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی امکان باززایی گیاه دارویی ناخونک (Melilotus Officinalis ) با استفاده از تکنیک کشت بافت گیاهی pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
گیاه دارویی ناخونک با نام علمی Melilotus Officinalis گیاهی علفی از خانواده Leguminosae می باشد. به عنوان یک گیاه مهم از نظر اقتصادی در ایران می باشد اهمیت و ضرورت کشت بافت گیاه دارویی ناخونک به دلیل ویژگی های منحصر به فرد این گونه برای سایر فعالیت های دستوزی ژنتیکی می باشد. ریزازدیادی در شرایط آزمایشگاهی مبنای مهندسی ژنتیک به شمار می آید. علاوه بر این از آنجا که روش تکثیر این گیاه از راه کشت بذر بوده ضرورت استفاده از تکنیک کشت بافت به عنوان روشی سریع و زودبازده و غیر وابسته به ژنوتیپ به منظور تولید و تکثر این گیاه افزایش می یابد. تحقیق حاضر با هدف بهینه سازی زیرازدیادی گیاه دارویی ناخونک از طریق تکنیک کشت بافت به اجرا درآمد در این پژوهش تاثیر هورمون های مختلف رشد بر روی باززایی گیاه ناخونک با استفاده از تکنیک کشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. تنظیم کننده های رشد سینوکینین های با سه غلظت BAP ( .، 0/15، 0/2، 0/5 میلی گرم در لیتر) KIN ( 0، 1، 2 میلی گرم در لیتر) و اکسین های IBA (0،0/15، 0/2، 0/5 میلی گرم در لیتر) یا NAA (0، 0/15، 0/20، 0/5، میلی گرم در لیتر) مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان داد بهترین تیمار برای پرآوری گیاه ناخونک محیط کشت پایه MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر BAP و 0/15 میلی گرم در لیتر IBA می باشد که میانگین تولید شاخه از هر ریزنمونه 2 تا 3 شاخه در فاصله هر واکشت 30 روز بدست آمده است. همچنین بهترین ریشه زایی برای ریزنمونه های باززایی شده در محیط MS حاوی IBA 0/5 میلی گرم در لیتر بدست آمده است. 90 درصد از گیاهچه های منتقل شده به گلخانه دارای رشد مناسی نمودن. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که همسو با نتایج دیگر محققان برای تکثیر بهینه گیاه دارویی ناخونک، متدی کارآمد، مطمئن و با سرعت عمل بالاتر می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود شناسایی و ارزشیابی عوامل موثربر مدیریت نوآوری درصنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود شناسایی و ارزشیابی عوامل موثربر مدیریت نوآوری درصنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود شناسایی و ارزشیابی عوامل موثربر مدیریت نوآوری درصنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود شناسایی و ارزشیابی عوامل موثربر مدیریت نوآوری درصنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود شناسایی و ارزشیابی عوامل موثربر مدیریت نوآوری درصنعت خودرو )مطالعه موردی شرکت ایران خودرو pdf :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جهان امروز شاهد سرعت بالای تولد نوآوری ها بوده است و تولید محصولات و خدمات نوآورانه به یک نهضت جهانی تبدیل شده است . این حرکت جهانی که تمام شرکت های بزرگ و کوچن را به خود مشغول کرده، رقابتی پایان ناپذیر بین مدیران و صاحبان آن ها به وجود آورده است. به طوری که هر ین سعی می کنند با سرمایه گذاری بیشتر و استقرارنظام مدیریت نوآوری، هر روز محصولاتی به ر، با کیفیت تر و ارزان تر به بازار عرضه نمایند . از این رو جایگاه نوآوری بیش ازپیش مورد توجه ارار گرف ه است. در این میان صنعت خودرو سازی به دلایل ذاتی و ارتباطی که با سایر صنایع دارد، به عنوان موتور محرک توسعه نوآوری و فناوری در کشور شناخ ه شده و کانون توجه مدیران و سیاست گذاران حوزه نوآوری قرارگرفته است لبا در این مقاله سعی شده است با ارزشیابی شاخص های موثر بر ابعاد مدیریت نوآوری در شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگ رین شرکت خودرو ساز خاور میانه، وضعیت توانمندی نوآوری و شکاف هر کدام از ابعاد و شاخص های موثر آن را براساس مدل ورهاگ و کفیر در 01 بعد شناسایی و تعیین کرده و نهایتا به ارائه راهکار های بهبود تقویهت ابعاد و شاخص های ضعیف تر بپردازیم. نتایج نشان دهنده آن است که شرکت ایران خودرو در بعد انتقال فناوری نسبت به سایر ابعاد در وضعیت بهتری قرار داشته و در بعدنظام هاو ابزارها یایین ترین امتیاز راکسب نموده است و نیاز به ارائه راهکارهای بهبود قویتری میباشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود آشنایی با موزه ایران باستان pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود آشنایی با موزه ایران باستان pdf دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود آشنایی با موزه ایران باستان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

تاریخچه 1
سردرباغ ملی
معرفی بنا 3
شناسایی فنی و روش ساخت درها 7
آسیب شناسی 10
طرح مرمت 14
گزارش تصویری عملیات 17
موزه ایران باستان 25
دوران پیش از تاریخ 28
مجموعه تاریخی و لرستان 30
موزه دوران اسلامی 32
مجموعه مهر و سکه 36تاریخچه

سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال 1340 هجری قمری.این عمارت بر سکوی عمارت دیگری در همین مکان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده که تمرینات نظامی قشون ،در عهد قاجار در آن انجام می پذیرفته ،وبه نام میدان مشق معروف بوده است.
میدان مشق حد فاصل بین خیابانهایی بوده که امروزه با نامهای خیابان سرهنگ سخایی درشمال ،خیابان امام خمینی در جنوب ،خیابان سی تیردرغرب و خیابان فردوسی درشرق داشته نامیده می شود.
میدان مشق از میادین عهد فتحعلیشاه قاجار می باشد ودر آن دوره تنها بنای موجود درآن، ساختمان قزاقخانه در شمال آن بوده است. در،ورودی ضلع جنوبی این میدان بنای سر دری وجود داشته که پس از تغییر کاربری میدان از محل تمرینات نظامی به باغ ملی،که درعهد سردار سپهی رضا خان اتفاق افتاد،عمارت سر درقبلی،مشخص گردد که این عمارت قبلی تخریب ودر جای آن عمارت فعلی بنا گردید. بر اساس تصاویر بر جای مانده از عمارت مشابهت زیادی با عمارت تخریب شده قبلی دارد.
میدان باغ ملی بعد ها با ساخته شدن عمارت های دولتی در آن رفته رفته موجودیت باغ مانند خود را از دست دادو با ساخته شدن ساختمانهای شهربانی کل کشور، ساختمان موزه ایران باستان،ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس ،ساختمان وزارت خارجه و کتابخانه ملی در آن بصورت مرکز ساختمانهای اداری درآمد و ازآن میان تنها عمارت سردر باقی ماند ونام آن سینه به سینه با نام باغ ملی تداوم یافت.
بر دروازه های عمارت سر در باغ ملی یک سال پس از اتمام بنا، درهایی نصب گردید که بسیار با شکوه و زیبا بودند و خوشبختانه با گذشت زمان و بی مهری آن، هنوز هرچند با پذیرش آسیب اما درها پای برجای مانده ا ند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی ریاضی pdf :

– مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین

قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

2- فرآیند انجام کار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، براساس مصوبه، شماره 17875/ت / 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیات وزیران]ضمیمه 1[، ماموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی محول شد.
– شورای راهبری که با پیش‌بینی و آگاهی قبلی با دعوت از برخی متخصصین امر در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شده بود، هدایت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسیهای اولیه به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع مقرر شد، فرآیند تدوین لایحه در قالب یک کار پژوهشی ـ مشاوره‌ای دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشی به شرح زیر ساماندهی شد:

1- کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها ، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت).
2- اسناد تجارتی (یک طرح پژوهشی در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد).
3- حقوق شرکتها.

4- بازسازی ورشکستگی.
– مجریان طرح‌های مزبور از اساتید حقوق تجارت دانشگاههای کشور انتخاب شدند.
– از دستگاههای اجرایی ذیربط و صاحب‌نظران نیز درخواست شد که رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمینه قانون تجارت را ارایه کنند.
– مجریان ضمن دریافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌ای که انجام دادند، پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت که حدود 1100 ماده بوده را طی یک کار پژوهشی تنظیم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههای اجرایی، نظرخواهی در خصوص پیش‌نویس تنظیم شده مواد، در قالب یک فراخوان نصب پیش نویس مواد در سایت مستقلیبرای قانون تجارت و اعلام عمومی در نشریه‌ها) عمومی انجام پذیرفت.
– نتایج نظرخواهی از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

نتایج نظر خواهی در مورد قانون تجارت از اشخاص حقیقی و حقوقی

درخواست نظر دریافت نظر
اشخاص حقیقی 40 6
اشخاص حقوقی 64 52
جمع 104 58
– اولین پیش‌نویس لایحه در جلسه مورخ 18/3/1382 هیات دولت مطرح شد و هیات وزیران به دلیل گستردگی مواد و تخصصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت وزیر بازرگانی و عضویت امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، تعاون، دادگستری و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نماینده قوه قضاییه را برای بررسی پیش‌نویس مواد قانون فوق تعیین کرد ]ضمیمه 2[.

– کمیسیون ویژه، کمیته‌ای کارشناسی مرکب از 19 نفر از نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط و متخصصین در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانکی، امور شرکتها، امور مالی، و فعالیت‌های تجارتی با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی را مامور بررسی پیش‌ویس لایحه کرد.

– کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت با تشکیل 189 جلسه پیش‌نویس یکایک مواد پیشنهادی را بررسی کرد. (شایان ذکر است در مواردی همچون اسناد تجاری الکترونیکی ، قراردادهای حمل و نقل و مجازتها و ; کمیته‌های فرعی نیز تشکیل شد)

– پیش نویس مواد تنظیم شده در کمیته کارشناسی، برای ویراستاری فنی و حقوقی به دو حقوقدان سپرده شد و گروهی منتخب از اعضای کمیته کارشناسی، ویرایش‌های انجام شده را بازبینی نموده و گزارش آندسته از نظرات ویراستارهایی که حاوی پیشنهاد برای تغییر محتوی مواد مصوب بودند را به کمیته کارشناسی ارایه می‌کردند. سرانجام با بررسی مواد ویرایش شده اخیر‌الذکر در کمیته کارشناسی، نسخه نهایی پیش نویس لایحه توسط کمیته کارشناسی تحویل کمیسیون ویژه شد.

– کمیسیون ویژه نیز با دریافت گزارش کمیته کارشناسی پس از بحث و بررسی در خصوص سه ماده‌ای که بر اساس بند 3 کمیته ویژه لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت مورخ 30/6/1382 و 2 ماده که با پیشنهاد وزارت تعاون و صنایع و معادن تغییر یافت، پیش‌نویس لایحه را تایید کرد]ضمیمه 3[.
– فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه در شکل شماره (1) دیده می‌شود.

شکل (1): فرآیند تدوین پیش‌نویس لایحه قانون تجارت

3 ـ روش‌ها و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
شورای بازنگری اصول را به عنوان راهکارهایی که در اجرای هر یک از چهار طرح باید مورد توجه قرار گیرد، تدوین نمود که مجریان طرحها موظف بودند علاوه بر شیوه‌هایی که متناسب با موضوع طرح انتخاب می کنند به اصول راهبردی مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
1- لزوم جمع آوری کلیه اسناد و پیشینه طرحها .
2- انجام نیازسنجی مقدماتی به منظور آگاهی از نظرات و دیدگاههای اشخاص صاحبنظر و سازمانهای ذیربط.
3- ارزیابی طرح ها پس از تدوین از طریق ارایه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهای ذیربط.
4- استفاده از زبان فارسی صحیح و روان و استفاده از شیوه قانون نویسی قابل درک برای عموم با هدف ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه حقوق تجارت .
5- استفاده منطقی از قانون تجارت فعلی به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امکان .
6- توجه به باورها و عرفهای موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی.

7- توجه به ارتباط قانون جدید با سایر قوانین مادر نظیر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و ; به نحوی‌که در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگی و انسجام لازم ایجاد شود.

8- تدوین قانون با آینده پژوهشی در اقتصاد و فضای نوین کسب و کار، به نحوی‌که حتی‌الامکان تغییرات آتی در سایر قوانین تجارتی و غیر تجارتی، به اعتبار و استحکام آن لطمه نزند .

9- اشاره صریح به قوانینی که نسخ می‌شوند و تعیین تکلیف قوانین متاثر از قانون جدید تجارت.
10- در نظرگرفتن عناوین مستقل برای هر یک از اجزای قانون تجارت مثل قانون چک، قانون سفته و; .

11- توجه به متون حقوقی رومی و ژرمنی و به طور خاص حقوق فرانسه به دلیل قرابت قانون تجارت فعلی با آن و توجه به متون مهم نظام کامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوریهای آن در زمینه حقوق تجارت وقانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملی نظیر کنوانسیونها(ژنو و آنسیترال)، قراردادهای نمونه و نظایر آن برای تسهیل ارتباطات تجارتی بین المللی و استفاده از تجارب جهانی.

4 ـ طرحهای پژوهشی

4 ـ1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تجار، فعالیتهای تجاری و ;
4 ـ1ـ1ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در شرایط اقتصاد جهانی و اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروز را ندارد و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست.
برخی نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش به شرح زیر می باشد:
– پراکندگی بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتی.

– عدم همخوانی بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر.
– عدم بیان قواعد ناظر بر خرید و فروش تجارتی و ارجاع به قوانین دیگر.

– سکوت قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت.
– نارسایی از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر .
– تعارض آشکار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهای رایانه ای.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در این بخش، از حیث شیوه نگارش، تقسیم بندی مطالب و عناوین و محتوا در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گرفت.

4ـ 1ـ 2ـ حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط
4 ـ1ـ 2ـ 1ـ حوزه کار :
حوزه‌های زیر از قانون تجارت برای اصلاح تحت بررسی قرار گرفتند :
باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی.
باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی.
باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری.
باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی.
باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر بر ضمانت.

4ـ1ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
– قانون مدنی.

– قانون آیین دادرسی مدنی.
– قوانین مالیاتی.
– قانون دریایی.
– سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317
– قانون پولی و بانکی.
– لایحه قانونی اداره امور بانکها .

– قانون عملیات بانکی بدون ربا.
– قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن.
– قانون ثبت علائم تجارتی.
– مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و; ـ

4 ـ1ـ 3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار
– ارایه معیارهای مشخص برای شناسایی تاجر از غیر تاجر و تعیین تکلیف وضعیت کسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادی و تجارتی جدید .
– ارایه دسته بندی مناسب از اعمال و فعالیتهای تجارتی و حذف موارد غیر ضروری .
– بررسی امکان توسعه مصادیق اعمال تجارتی به امور واقعی موجود در جامعه.
– حک، اصلاح و تکمیل مقررات ناظر به تکالیف تجار.

– به روز کردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداری حسابها با توجه به فناوریهای اطلاعات.
– به روز کردن و موثر سازی ضمانت اجرا در قانون تجارت .
– سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای تجارتی.
– ایجاد هماهنگی بین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط.

– بررسی مقررات مربوط به کنسرسیوم و JV و تدوین مقررات آن منطبق با نیازهای کشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پیش بینی قواعد عمومی ناظر به شرایط اشتغال به تجارت و بررسی نقش برخی نهادهای مرتبط نظیر اتاق بازرگانی در این خصوص .
– بررسی لزوم هماهنگی قانون تجارت باکنوانسیونهای بین‌المللی.

4ـ 2ـ طرح حقوق شرکتها
4 ـ 2ـ 1ـ نقد وضع موجود :
صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347، قانون حاکم بر شرکتهای تجارتی است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است ،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است .

نقائص و ابهامات قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی 1347
– از نقطه نظر شکلی قالب های هفتگانه شرکتهای تجارتی نیازمند تغییر هستند .

– در امور ناظر به ماهیت مقررات مربوط به تشکیل ،فعالیت و اداره شرکتها، وضعیت کنونی نیاز به تغییر و بازنگری دارد .
– مقررات ناظر بر اداره شرکت و جایگاه و نقش مدیریت در چگونگی اداره آن دارای نارساییهایی است .

– با توجه به سکوت در بقا یا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد 71ـ 51) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376 و اعمال آن به شرکتهای سهامی عام ،خاص و تعاونی، تعیین تکلیف در این خصوص ضرورت دارد.
– احکام دست و پاگیر از جمله لزوم سهامدار بودن اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی که مخل مفهوم تفکیک مالکیت از مدیریت است.
– غیرواقعی و غیر موثر بودن جزاهای نقدی پیش بین

ی شده برای تجار ، مدیران شرکتها، همچنین حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت های تجارتی مقرر در قانون.
– موکول نمودن اعمال ضمانت اجراهای نقض مقررات یا تخلف از آنها به شکایت و اقامه دعوی اشخاص ذینفع و فقدان نظارت لازم بر اجرای صحیح قانون.

4 ـ 2ـ 2ـ حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط
4ـ 2ـ 2ـ 1ـ حوزه کار :
باب سوم- شرکتهای تجارتی ( شامل مواد 20 الی 300 قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی ( شامل مواد 583 الی 600 قانون تجارت)

4 ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط :
دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که بازنگری و اصلاحات قوانین مرتبط با شرکتهای تجارتی، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما باید مورد توجه قرار می‌گرفتند، که از جمله به قوانین زیر می‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های اجرایی آن .
– قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی .

– قانون کار .
– قانون مالیاتهای مستقیم .
– قانون بیمه و ;

دسته دوم قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم با حقوق شرکتها مرتبط بوده و تحت تاثیر تغییر و بازنگری مقررات شرکتها قرار می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 .
– قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (به ویژه ماده 54).

– قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1370
– ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجارتی ـ صنعتی مصوب 1374 .

4 ـ 2ـ3 ـ جهت گیری و اهداف اصلی کار :
– معرفی ساختاری جدید برای شرکتهای تجارتی به نحوی که با نیازهای اقتصادی و تجارتی و نیز تحولات بین المللی هماهنگ باشد .
– حفظ قالب شرکت سهامی و تغییر یا حذف قالبهای ناسازگار با تحولات اقتصادی و واقعیات موجود .
– بررسی امکان تشکیل شرکت یک نفره با توجه به نیازها و واقعیات و نیز گرایش نظامهای حقوق غربی به این نوع شرکت .
– بررسی امکان شمول مقررات شرکتهای تجارتی بر شرکتهای تعاونی که هدف آنها تجارت و جلب منفعت است .
– حل تعارض ظاهری ماده 590 قانون تجارت و 1002 قانون مدنی ناظر به اقامتگاه شخص حقوقی.

– بازبینی مقررات راجع به فعالیت شرکتهای تجارتی به ویژه تشکیل و حدود اختیارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سکوت قانون تجارت در این موارد .
– بازنویسی مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشارکت با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سال 1376
– بازبینی مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از این تکلیف .

– بررسی لزوم پیش بینی مقررات در خصوص تشکیل مجامع عمومی و مقدمات تشکیل ، حدود اختیارات و وظایف آنها برای شرکتهای غیر سهامی .
– بررسی ضرورت پیش بینی ضمانت اجرا برای مقابله با تخلف بازرسان از انجام تکالیف قانونی و عنداللزوم تسری ضمانت اجراهای مربوط به مدیران به بازرسان، همچنین بررسی ضرورت وضع محدودیت برای بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شرکت و نیز تعمیم احتمالی این محدودیت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان .

– بررسی لزوم احیا یا عدم احیا تبصره ماده 144 اصلاحی راجع به انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام از میان افرادی با شرایط خاص مقرر در آیین نامه مربوط .
– تعریف شرکتهای مادر و وابسته و تبیین برخی قواعد مربوط به رابطه این شرکتها با هم.
– پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای ادغام و تجزیه شرکتها و تسهیل این امر با این اصل که حقوق سهامداران و بستانکاران شرکتهای موضوع ادغام و تجزیه حفظ شود .

– بازبینی و بازنویسی مقررات راجع به انحلال شرکتها با حفظ حقوق شرکا و بستانکاران این شرکتها .
– بررسی تشکیل دادگاههای تجارتی.
– توجه در بکارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشریفات تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجارتی.

4 ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود:
نقایص و ایرادات عمده قانون تجارت در این بخش عبارتند از:
– فقدان جامعیت بگونه‌ای که بتواند اسناد تجارتی آتی ناشی از پیشرفتهای فعالیتهای تجارتی و اسناد تجارتی الکترونیکی را شامل شود.
– فقدان هماهنگی میان قانون تجارت و قانون صدور چک و اساسا جدائی این دو قانون از یکدیگر.
– متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت که خود ناشی از عوامل متعدد است.
– تسری ناقص قواعد برات، به چک و سفته، به نحوی که درک احکام چک و سفته در قانون تجارت با دشواری مواجه شده است.
– عدم تعریف برات و نقص در تعاریف چک و سفته که در استفاده ناصحیح از این اسناد مؤثر بوده است.
– سکوت کامل قانون تجارت نسبت به اصل حمایت از دارنده با حسن نیت سند تجارتی که مشکلات متعددی را بوجود آورده است.
– منحصر کردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست برای اثبات مراجعه به متعهد اصلی سند تجارتی و ناهماهنگی آن با تحولات جدید و دشواری های ناشی از آن.
– فقدان یک نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعیات اقتصادی در زمینه خسارت تاخیر تادیه .
– فقدان هرگونه حکمی راجع به مسئولیت بانکها در حوزه اسناد تجارتی و بویژه چک.
– سکوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال .

– سکوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتی
– وجود مقررات غیر ضروری در خصوص برات نظیر قبولی شخص ثالث و برات رجوعی.
– فقدان احکام راجع به مسئولیت وکیل و موکل در صدور و ظهرنویسی اسناد تجارتی .
– فقدان احکام راجع به ارتباط سند با قرارداد پایه .
– نقص در قواعد تفسیری سند (امارات) .

– عدم تعیین تکلیف قانون از این جهت که اسناد تجارتی فقط بر روابط تجارتی حاکم است یا کلیه اشخاص .
– نقص در شرایط صوری اسناد به ویژه در سفته و چک .

4 ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:

4 ـ3ـ2ـ1ـ حوزه کار:
– باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چک ( شامل مواد 223 الی 334 قانون تجارت).
– مواد مربوط به مبحث ورشکستگی و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت .
4 ـ3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مرتبط:
– قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
– قانون مدنی ( عقد ضمان، تعاقب ایادی در غصب ، سن رشد، تعارض قوانین، عقد حواله، تبدیل تعهد).
– مصوبات شورای پول و اعتبار راجع به حدود اختیارات موسسات اعتباری غیربانکی .
– آیین‌نامه بانک مرکزی راجع به نحوه نگهداری و اداره اطلاعات بانکی .
– قانون ثبت (اجراء اسناد رسمی) .
– آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی .

– قانون مجازات اسلامی (کلاهبرداری) .
– قانون انتشار چکهای تضمینی .
– قانون آیین‌ دادرسی مدنی (خسارت تاخیر تادیه، تامین خواسته، صلاحیت محلی و مرور زمان) .
– قانون آیین‌ دادرسی کیفری (قرارهای تامین) .
– قانون عملیات بانکی بدون ربا .

– قانون تجارت الکترونیکی و لایحه پول‌شوئی .

– قانون صدور چک.

4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی:
– انتخاب شیوه مناسب برای نحوه و ترتیب قرارگیری قوانین راجع به اسناد تجارتی در کنار یکدیگر .
– بررسی تغییرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعیات تجارتی.
– بررسی ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات .

– مطالعه ضرورت ذکر تمامی قواعد راجع به چک اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چک بدون ارجاع به قانون راجع به برات .
– ارائه تعریف جامع و مانع و منطبق با واقعیات از چک ، سفته و برات.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf :

دانلود مقاله هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران) pdf که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش نامه علوم اجتماعی از صفحه 71 تا 101 منتشر شده است.
نام: هویت قومی ارامنه: مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه روی ارامنه تهران)
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت اجتماعی
مقاله هویت قومی
مقاله عناصر ذهنی و عینی هویت
مقاله استمرار (پایداری هویت) قومی
مقاله ذیاسپورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارمنه ایران یک گروه قومی مذهبی ایرانی هستند که در طول تاریخ چند هزار ساله خود در همزیستی با ایرانیان قرار داشته و از حدود 350 سال پیش به دنبال یک کوچ دسته جمعی، تبدیل به جزیی از ملت ایران شده اند. چگونگی حفظ و تداوم مرزهای دینی و فرهنگی این مردم در طول تارخ حیات آنها و در جامعه ایرانی هدف این مقاله می باشد و بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله به شناخت عناصر هویتی ارامنه پرداخته و سعی می شود با بهره گیری از نظریه های هویت اجتماعی جنکینز و نماد پردازی قومی آنتونی اسمیت به تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر بازتولید و حفظ و انتقال عناصر هویتی ارمنی به نسلهای بعدی و در نتیجه مکانیسم های استمرار قومی ارامنه ایران (تهران) در طول زمان دست یابیم. برای حصول این منظور، علاوه بر مطالعات نظری و تاریخی، به کمک روشهای مصاحبه و پیماش دست به گردآوری داده ها در راستای آزمون فرضیه های مورد نظر (بر گرفته از مبانی نظری) زده و با مطالعه میدانی در صدد اثبات نظریه استمرار قومی اسمیت در مورد ارامنه ایران بر آمدیم. نتایج این مطالعه بیانگر پیوند عمیق گروه مورد مطالعه با عناصر ذهنی و عینی هویت ارمنی و تاکید بر انتقال آنها به نسلهای بعدی بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شناسایی مولکولی G6PD چاتام (G1003A) در استان خوزستان pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسایی مولکولی G6PD چاتام (G1003A) در استان خوزستان pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسایی مولکولی G6PD چاتام (G1003A) در استان خوزستان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله شناسایی مولکولی G6PD چاتام (G1003A) در استان خوزستان pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسایی مولکولی G6PD چاتام (G1003A) در استان خوزستان pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

نقص آنزیم گلوکز -6- فسفات دهیدروژناز (G6PD) شایعترین آسیب آنزیمی وابسته به X مغلوب در انسان است که حدود 400 میلیون نفر را درسراسر جهان مبتلا نموده است. علایم بالینی اصلی نقص در آنزیم G6PD شامل: آنمی همولیتیک حاد و زردی ناشی از عفونت، مصرف باقلا یا داروهای اکسیداتیو است. آنزیم G6PD اولین مرحله از مسیر پنتوز فسفات را کاتلایز می ند و تنها منبع تولید کننده نیروی احیا کنندگی درغالب NADPH می باشد. نقص در این آنزیم با هتروژنئیتی مولکولی و بیوشیمیایی قابل ملاحظه ای تشخیص داده می شود. تاکنون در حدود 140 موتاسیون و 400 اریانت بیوشیمیایی مختلف برای این آنزیم گزارش شده است. بر طبق مطالعات گذشته موتاسیون چاتام یکی از شایعترین موتاسیونهای آنزیم G6PD در ایران می باشد که دارای طیف شیوع از 2/17% تا 27% است. هدف از این مطالعه مشخص نمودن شیوع G6PD چاتام در استان خوزستان می باشد. در این مطالعه ما 231 نمونه خون از افراد مبتلا به نقص G6PD (79 مرد اهدا کننده خون غربال شده مبتلا و 150 بیمار با سابقه فاویسم، آنمی و زردی نوزادی) را با استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان دادند که 20 بیمار از 231 بیمار، موتاسیون چاتام داشتند که فراوانی 8/66% را مشخص می نماید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله the fuzzy differential equation with piecewise constant argument pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله the fuzzy differential equation with piecewise constant argument pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله the fuzzy differential equation with piecewise constant argument pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله the fuzzy differential equation with piecewise constant argument pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله the fuzzy differential equation with piecewise constant argument pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

In this paper we consider the fuzzy differential equation of the form: ( ) and study the existence the uniqueness and the unboundedness of the solutions of it. For this we assume that p,q are constant real and w is a constant natural numbers but initial value x0 is a fuzzy number.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
X