مركز مقالات امام علي النقي (ع)
دانلود مقاله بررسی پایداری در معماری خانه های سنتی ایرانی pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی پایداری در معماری خانه های سنتی ایرانی pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی پایداری در معماری خانه های سنتی ایرانی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی پایداری در معماری خانه های سنتی ایرانی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی پایداری در معماری خانه های سنتی ایرانی pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
بیان موضوع: انسان به طور فطری همواره در تلاش بوده است که فضای زندگی خود را در مکان هایی بنا کند که منابع طبیعی موجود در جغرافیای محل پاسخ گوی نیازهای اکولوژیک او باشند . امافعالیتها یی که در کالبدشهرها رخ داده است باعث بروز تغییراتی همچون آلودگی هوا توسعه بی رویه و نامحدود شهرها بهصورت افقی و عمودی تولید بی سابقه مواد زاید پدیدار شدن تاثیرات گلخانه ای و جزایرحرارتیشده است . از نتایج عمومی اینتغییرات اساسی کهامروزه طی بیش از یک قرن است نمود پیدا کرده باعث شده تا ارتباط حیاتی مردم با طبیعت از دستبرود. معماری خانه های سنتی ایران واجد ارزشهای بسیار فراوان در شیوه های گوناگون استفاده بهینه از انرژی وبهره برداری اکولوژیک از انواع انرژیها و خصوصا کاربرد انرژیهای پایدار وبی زیان است در این مقاله مفاهیم پایداری و اصول آن مطرح و به روش های ایجاد آسایش در خانه های سنتی اشاره خواهد شد. فرضیه های تحقیق: بنظر میرسد ارتباطی بین مصالح موجود در مکان زندگی افراد با ترجیحاتشان برای ساخت مسکن از نظر نوع مصالح وجود دارد. روش پژوهش: در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات احتیاج به مطالعه کتابها و مجلات بوده و به همین علت از روش نظری برای مطالعات تحقیق استفاده شده است. هدف تحقیق: در نهایت هدف از این تحقیق ارایه راهکارهایی جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود و ارتقای سطح زندگی برای همه بوده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله معرفی یک شاخص جدید برای تحلیل پایداری ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی درحضور جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله معرفی یک شاخص جدید برای تحلیل پایداری ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی درحضور جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله معرفی یک شاخص جدید برای تحلیل پایداری ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی درحضور جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله معرفی یک شاخص جدید برای تحلیل پایداری ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی درحضور جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله معرفی یک شاخص جدید برای تحلیل پایداری ولتاژ شبکه های توزیع شعاعی درحضور جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این مقاله شاخص جدیدی برای تحلیل پایداری ولتاژ درشبکه های توزیع شعاعی پیشنهاد شده است. سه شاخص پایداری متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته و اشکالات انها بررسی شده است. اشکال عمده شاخص های موجود برای تحلیل پایداری ولتاژ این است که در نقطه فروپاشی ولتاژ به عدد مشخصی همگرا نمی شوند. لذا تعیین نقطه فروپاشی ولتاژ برای یک شین با استفاده از این شاخص ها ممکن نیست. در این مقاله شاخص جدیدی برای تحلیل پایداری ولتاژ ارایه شده و با مقایسه نتایج حاصل از آن با دیگر شاخص های پایداری ولتاژ کارایی آن اثبات شده است. همچنین تاثیر کاربرد جبرانساز استاتیکی توزیع (DSTATCOM) بر اساس شاخص پیشنهادی بر بهبود پایداری ولتاژ بررسی شده است. نشان داده شده است که حساس ترین شین به فروپاشی ولتاژ الزاما بهترین محل برای نصب جبرانساز نیست. تمامی شبیه سازی ها برای مدل های مختلف بار توان ثابت، جریان ثابت، امپدانس ثابت و ترکیبی انجام شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی عوامل تخریب مراتع با تاکید بر آفات بذرخوار گیاهان مرتعی در استان لرستان pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل تخریب مراتع با تاکید بر آفات بذرخوار گیاهان مرتعی در استان لرستان pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی عوامل تخریب مراتع با تاکید بر آفات بذرخوار گیاهان مرتعی در استان لرستان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی عوامل تخریب مراتع با تاکید بر آفات بذرخوار گیاهان مرتعی در استان لرستان pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی عوامل تخریب مراتع با تاکید بر آفات بذرخوار گیاهان مرتعی در استان لرستان pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
متأسفانه عوامل مختلفی مانند چرای مفرط و تراکم بالای دام، آتش سوزیها در مراتع، بارش های بیش از حد به شکل سیل و خشکسالی در برخی مناطق و نیز بهره برداری مفرط از گیاهان در رویشگاههای اصلی، هر روز شاهد کاهش گیاهان مرتعی هستیم. از طرفی نتایج تحقیقات نشان می دهد که گونه های متعددی از حشرات از بذور گیاهان مرتعی تغذیه نموده و مانع از جوانه زنی، تجدید حیات، این گیاهان می شوند. لذا جمع آوری و شناسایی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق مدت یکسال اقدام به جمع آوری و شناسایی این عوامل نموده و بطور کلی 250 نمونه گیاه مرتعی جمع آوری گردید که از 47 نمونه گیاه مرتعی حشرات بذر خوار جدا گردید. که مهمترین و فراوان ترین حشرات خارج شده اغلب از راسته سخت بال پوشان (Coleoptera) به ویژه خانواده های (Bruchidae) و (Curculionidae) و زنبورهایی از راسته بال غشائیان (Hymenoptera) ، خانواده های (Eurytomidae) و (Torymidae) بوده اند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی خواص الکتریک و دی الکتریک ماده دی الکتریک تیتانات کلسیم مس تحت فرکانس های متفاوت pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی خواص الکتریک و دی الکتریک ماده دی الکتریک تیتانات کلسیم مس تحت فرکانس های متفاوت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی خواص الکتریک و دی الکتریک ماده دی الکتریک تیتانات کلسیم مس تحت فرکانس های متفاوت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی خواص الکتریک و دی الکتریک ماده دی الکتریک تیتانات کلسیم مس تحت فرکانس های متفاوت pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی خواص الکتریک و دی الکتریک ماده دی الکتریک تیتانات کلسیم مس تحت فرکانس های متفاوت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نهمین کنگره سرامیک ایران
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در کار حاضر ماده تیتانات کلسیم مس به روش مخلوط اکسیدها تولید شد. ساختار، ریزساختار و اندازه دانه های فازهای تشکیل شده در نمونه تولید شده به ترتیب با آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و تشکیل فاز پروسکایت تیتانات کلسیم مس مورد تایید قرار گرفت. سپس ثابت دیالکتریک ، اتلاف دیالکتریک و امپدانس نمونه تولید شده در محدوده فرکانسی 20 هرتز تا 200 کیلوهرتز به وسیله LCR Meter اندازه گیری شدو در طیف های آن پلاریزاسیون ماکسول- واگنر (M-W) مشاهده شد در ادامه اثر مدت زمان سینترینگ بر ریزساختار، خواص الکتریک و دیالکتریک بررسی شد و تغییرات بوجود آمده در خواص به وسیله روابط ریاضی تشریح شد در انتها خواص وریستوری نمونه تولید شده نیز به وسیله مولتی متر بررسی شد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی فیلسوفان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی فیلسوفان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی فیلسوفان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی فیلسوفان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی فیلسوفان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف مطالعه و مقایسه دیدگاه تربیتی پیروان ناتورالیست و صاحبنظران مسلمان صورت گرفته است باتوجه به هدف پژوهش نمونه هایی ازصاحبنظران مشهور وبرجسته را انتخاب و دیدگاه های آنها را مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفت کانون توجه ناتورالیست ها طبیعت گراها برتجربه حسی و تجارب مستقیم و بی واسطه متربی متمرکز بوده است آنها بربرنامه های تربیتی مخصوص و متناسب با نیاز و مراحل رشدی تاکید داشتند طبیعت گرایان معتقد بودند که محیط تربیتی بایدادامه و مکمل محیط زندگی متربی باشد صاحبنظران مسلمان برتقدس فناناپذیری و اهداف غایی تمرکز بیشتری نمودند و سیرنفسانی و صعود به سوی کمال را درمباحث تعلیم و تربیت مدنظر قرارداردند ایشان دراموزش و تدریس به علوم و معارف دینی اولویت میدادند و جنبه های خداشناسی و تربیت را درارتباط باهم وجداناپذیر می دانستند آنها همچنین برشکل گیری عادتها ونظارت برروند آن توجه به استعدادهای بالقوه و آموزشهای گروهی واجتماعی تاکید نمودند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مقایسه وضعیت گرده افشانی در توده های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare. Mil) pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه وضعیت گرده افشانی در توده های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare. Mil) pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه وضعیت گرده افشانی در توده های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare. Mil) pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه وضعیت گرده افشانی در توده های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare. Mil) pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه وضعیت گرده افشانی در توده های رازیانه ایرانی (Foeniculum vulgare. Mil) pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 4
چکیده:
گیاهان دارویی در ایران جزء ذخایر ژنتیکی ارزشمندی محسوب میشوند که برخی از آنها در خطر انقراض قرار گرفته اند. هدف از اجرای این پژوهش، اندازهگیری صفات مورفولوژیک مرتبط با بذر و بررسی درصد خودگشنی و دگرگشنی این گیاه بوده است. در این مطالعه 19 توده رازیانه از اقلیم های مختلف ایران جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل صفات مورفولوژی نشان داد که تنوع قابل ملاحظهای برای صفات مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس ویژگی های مورفولوژی مرتبط با بذر، توده پاوه و اصفهان بیشترین میانگین را داشتند، در حالی توده های کرمان و همدان بسیار شبیه به هم و در مرتبه پایین تری قرار گرفتند. در این مطالعه درصد خودگشنی در توده های مورد بررسی، نشان دهنده دگرگشنی بالا در این گیاه بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که توده های پاوه، اصفهان و اردبیل به ترتیب با متوسط خودگشنی 7/58، 5/6 و 5/40 بیشترین درصد خودگشنی و توده های شیروان و همدان با متوسط درصد 2/25 و 2/43، کمترین درصد خودگشنی را در بین توده ها داشتند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طراحی سیستم تشخیص دهنده گفتار وابسته به گوینده pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله طراحی سیستم تشخیص دهنده گفتار وابسته به گوینده pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله طراحی سیستم تشخیص دهنده گفتار وابسته به گوینده pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله طراحی سیستم تشخیص دهنده گفتار وابسته به گوینده pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله طراحی سیستم تشخیص دهنده گفتار وابسته به گوینده pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی

تعداد صفحات: 13

چکیده:

هدف از تشخیص گفتار که در متون علمی بیشتر با نام بازشناسی گفتار شناخته شده است، طراحی و پیاده‌سازی سیستمی است که اطلاعات گفتاری را دریافت و متن بیانی گوینده را استخراج می‌کند. تشخیص اعدادی که بصورت گفتاری بیان شده باشند بدلیل مورد استفاده بودن در بسیاری از کاربردها از جمله اعلام شمار شناسائی شخصی، شمار حساب بانکی یا شمار عضویت برای کاربران یک سیستم خدمات رسانی، ارتباط با بانک اطلاعاتی ا ز راه دور، ثبت نام دانشجویان از طریق تلفن یا اینترنت و مانند آن بسیار حائز اهمیت می باشد روشهایی مانند مدل مخفی مارکوف یا شبکه های عصبی در بسیاری از سیستم‌های تشخیص گفتار مورد استفاده قرار می‌گیرند.در این مقاله، یک سیستم تشخیص اعداد 1تا 10 که وابسته به گوینده می باشد را به کمک نرم افزار مطلب شبیه سازی می کنیم.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحلیل روانکاری فیلم روغن در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ موتور دیزل سنگین با استفاده از تحلیل الاستو در هیدرودینامیک pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحلیل روانکاری فیلم روغن در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ موتور دیزل سنگین با استفاده از تحلیل الاستو در هیدرودینامیک pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحلیل روانکاری فیلم روغن در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ موتور دیزل سنگین با استفاده از تحلیل الاستو در هیدرودینامیک pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحلیل روانکاری فیلم روغن در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ موتور دیزل سنگین با استفاده از تحلیل الاستو در هیدرودینامیک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحلیل روانکاری فیلم روغن در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ موتور دیزل سنگین با استفاده از تحلیل الاستو در هیدرودینامیک pdf :


سال انتشار : 1388

نام کنفرانس یا همایش : ششمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه، تحلیل روانکاری فیلم روغن یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ یک موتور دیزل سنگین به روش الاستو - هیدرودینامیک بررسی شده است خصوصیات روانکاری فیلم روغن از قبیل حداقل ضخامت فیلم روغن، حداکثر فشار روغن و تلفات اصطکاکی با استفاده از روشهای هیدرودینامیک و الاستو - هیدرودینامیک در یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ مطالعه شده است. به منظور بررسی اثر سازه اطراف یاتاقان بر خصوصیات روانکاری فیلم روغن، دو شاتون با طراحی متفاوت از یک خانواده موتور تحلیل شده است تاثیر تغییر شکل یاتاقان بر واماندگی های آن از قبیل سایش و سایش میکرونی در پشت یاتاقان بحث شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود GERA , an option for sustainable development planning of GHGs Emissions Reduction Allocation pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

Climate change phenomenon can be seen as a simple but daunting problem. Lack of equity in emission reduction burden sharing regime, will cause a need for a greater sacrifice for poor orless developed countries. Thus, evaluation of different aspects of equity at a national scale and presenting a top-down model of equity for allocationof GHGs emission (such as GERA) in line with sustainable development is the main objective of this study. In this study, the five equity principles proposed in the literature namely: (1) population distribution, (2) GHGs emissions, (3) GDP, (4) trend of economic growth and (5) per capita of carbon productivity as appropriate criteria of equity estimation. Due to the different decision makers' preferences, different weights are allocated to indicators and analysed. Iran has been considered as a case study and these criteria were applied at national level to propose an allowance allocation scheme. The result of applying GERA for Iran, at provincial level and under the five equity criteria, determines which provinces have to shoulder higher reduction burdens, and make a room for less developed provinces for growth. Based on these results, this model demonstrated to be more sensitive to criteria selection rather than to the weight factors. In addition, shifting to low carbon technologies or renewables, careful evaluation of current emission-income pattern, improving of energy intensity and finally, adjustment of secondaryindustries (manufacturing) based on ecological and natural resources of each region are suggested as the most efficient approaches toward sustainability and green development for the case study.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود اثربخشی نوروفیدبک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان اوتیستیک pdf

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود اثربخشی نوروفیدبک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان اوتیستیک pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود اثربخشی نوروفیدبک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان اوتیستیک pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود اثربخشی نوروفیدبک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان اوتیستیک pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود اثربخشی نوروفیدبک در کاهش مشکلات رفتاری کودکان اوتیستیک pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

زمینه مسئله: برای درمان مشکلاترفتاری در کودکان اوتیستیک، روش های گوناگونی از جمله بازیدرمانی، آموزش خانواده و درمان های نوین نظیر نوروفیدبک به کار میرود. هدف اصلی: این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی نوروفیدبک برمشکلات رفتاری دانش آموزان پسر اتیسم هفت تا دوازده ساله اجرا شده است. روش: با استفاده از طرح تجربی از میان دانش آموزان اتیسم، پنج دانش آموز به طور نمونه دردسترس در یک طرح پیشآزمون و پسآزمون، برای یک گروه انتخاب شدند. قبل و بعد از برگزاری جلسات نوروفیدبک (سی جلسه، هر جلسه چهل دقیقه)، پرسشنامه راتر به منظور ارزیابی مشکلات رفتاری اجرا شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که استفاده از نوروفیدبک موجب کاهش مشکلات رفتاری در دانش آموزان اتیسم در سطح معناداری (p<./01) می شود. نتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنی دار بین آزمون ها می توان از نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی موثر برای کاهش مشکلات رفتاری درنتیجه گیری: با توجه به تفاوت معنیدار بین آزمون ها میتوان از نوروفیدبک به عنوان یک روش درمانی موثر برای کاهش مشکلات رفتاری در دانش آموزان اتیسم استفاده کرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه هجدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
X